Cena

Cena

Každý, kto chce mať takúto praktickú a estetickú dominantu v interiéri svojho domu, alebo chaty, mal by uvážlivo pristupovať k výberu vhodného typu kachľovej pece a stavať ju nadčasovo len z kvalitného materiálu. Ak chceme dodržať základné technické parametre ťažkej akumulačnej pece s tirolským spaľovaním, jej cena sa pohybuje od
2800 €. Cena závisí od kvality použitej keramiky. Hlinená keramika dosahuje nižšiu kvalitu, šamotová keramika poskytuje lepšiu kvalitu, porcelánová keramika najvyššiu. Cenu ovplyvňuje aj druh glazúry, veľkosť a členitosť pece. Pec musí mať takú veľkosť, aby pokryla tepelné straty obvodového plášťa vykurovaného priestoru.
Cenu navyše ovplyvňujú prídavné zariadenia:

– zadné vetranie na teplovzdušné vykurovanie podkrovia, alebo ďalších miestností
– dvojplášťová stavba proti vzniku dilatačných škár medzi kachlicami pri tepelnom zaťažení
– rúra na pečenie z nerezu alebo čierneho plechu
– ohrev teplej úžitkovej vody na umývanie
– ohrev vody do radiátorov ústredného kúrenia
– zabudovanie kozuba do telesa pece