Prednosti firmy

PREDNOSTI FIRMY BIOFIRE, BANSKÁ BYSTRICA

  • vlastné objavy – technické a technologické riešenia
  • 25 ročná história firmy
  • 15 ročná prax v Rakúsku

– 100 ročná životnosť tirolských kachľových pecí
582 zrealizovaných vykurovacích systémov tirolskou kachľovou pecou

  • pokrokové systémové riešenie vykurovania celého domu prepojeného s moderným ekologickým ohrevom vody v letnom období
  • špičkové polyfunkčné TIROLSKÉ KACHĽOVÉ PECE s funkciou varenia, pečenia, krbu, ohrevu vody do bojlera, okamžitý nábeh vyhrievania

 

BIOFIRE  –  PhDr. Ing. Bartoš Gašpar, B. Bystrica
Tel.:   0905 316 036,   www.biofire.sk

Tradičné TIROLSKÉ KACHĽOVÉ PECE 

25  pecí rokov tradícií , skúseností a vlastného vývoja

100  ročná životnosť TIROLSKÝCH  KACHĽOVÝCH   PECÍ       

582  zrealizovaných vykur. systémov tirolskou kachľ. pecou
276  zrealizovaných  tirolskych kachľových pecí  Rakúsku,až

  30  ročný  interval údržby  TIROLSKÝCH  KACHĽOVÝCH  PECÍ

N A J Z D R A V Š Í    VYKUROVACÍ     SYSTÉM     DOMU

TIROLSKOU KACHĽOVOU  PECOU  NA    SPLYŇOVANIE   DREVA

 

Všetky informácie na tel.:  0905 316 036,   alebo  www.biofire.sk

 

ENERGETICKÁ  BEZPEČNOSŤ  A  NEZÁVISLOSŤ

VAŠEJ RODINY, VÁŠHO SÍDLA, VAŠEJ FIRMY NA DRAHOM PLYNE, ELEKTRINE, DRAHÝCH PELETKÁCH A NESPOĽAHLIVÝCH ELEKTRONICKY RIADENÝCH VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV.

KAŽDÉ PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRINY ZNAMENÁ AJ ODSTAVENIE

PLYNU                                    TEPELNÉHO ČERPADLA
SOLÁRNEJ ENERGIE                PELETKOVÉHO VYKUROVANIA

DREVOPLYNOVÉHO KOTLA