Neprekonateľne vlastnosti tirolskej pece

NEPREKONATEĽNÉ ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI SÁLAVÝCH TIROLSKÝCH KACHĽOVÝCH PECÍ
NAJZDRAVŠIE sálavé /podobné ako slnečné / teplo , najvhodnejšie pre alergikov, astmatikov, malé deti ,a starších ludí
NAJZDRAVŠIA klíma miestností vykurovaných sálavým žiarením, s ionizáciou vzduchu, vysokou vlhkosťou vzduchu
NAJLACNEJŠIA prevádzka –lacné prírodné, nedrvené, palivové drevo o dĺžke 0,5 až 1 meter
NAJNIŽŠIE ročné náklady na vykurovanie, malý dom 5 prm dreva = 200,- €, veľký dom 10 prm dreva = 400,- € , úspora 1.200.-€ ročne oproti plynu´= návratnosť invest. 4 roky
NAJVYŠŠÍ komfort obsluhy, prikladanie 1-krát za deň, doba horenia len 1,5 hodiny denne, vynášanie popola 1-krát za 3 mesiace
NAJDLHŠIA životnosť klasických keramických pecí – bežne 70 – 100 rokov
NAJNEZÁVYSLEJŠIE vykurovanie – nie je závislé od dodávky elektriny, plynu, vykurovacieho oleja, ide vždy i vtedy, keď plynové kúrenie, peletkové kotly, ÚK pre výpadok elektriny nefungujú
NAJESTETICKEJŠIE – tirolská pec je i umeleckou a estetickou dominantou interiéru
NAJSPOĽAHLIVEJŠIE vykurovanie – nemá žiadne pohyblivé mechanické alebo elektrické časti (termostat, elektrickú reguláciu), ktoré sú zdrojom častých porúch, nemá ohnisko z kovu alebo liatiny, ktorá má obmedzenú životnosť
NAJEKOLOGICKEJŠIE – spaľuje odpadové palivové drevo i nekálané , pri pomalej oxidácii dreva zahnívaním vzniká rovnaké množstvo oxidu uhličitého ako pri rýchlej oxidácii dreva spaľovaním
NAJVYŠŠIA REÁLNA ÚČINNOSŤ– oproti kovovým peciam /napr. Jotul, Mercury / s teoret.účínnosťou 80% má kachľ.pec reálne iba 1/3 spotreby paliva